คลินิกให้คำปรึกษาการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (SAR)
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลินิกให้คำปรึกษาการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (SAR)

คลินิกให้คำปรึกษาการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (SAR)
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting

  • ครั้งที่ 1  วันที่ 10 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.   
  • ครั้งที่ 2  วันที่ 11 กันยายน 2566  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

***** ท่านผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด *****

Copyright 2019 Sustainable Environmental City. All right reserved.