อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง

ผ่านระบบออนไลน์   

หลักสูตร  : แผนที่สะท้อนภูมินิเวศและการนำเข้าข้อมูลในระบบ

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2565

ลงทะเบียน

https://forms.gle/CqDXa2neTBbasw8o8

......ท่านใดต้องการใบประกาศนียบัตร ท่านต้องลงทะเบียนและต้องเช็คอินตามลิ้งที่ทีมงานส่งให้ระหว่างการอบรมเท่านั้นค่ะ....ขอบคุณค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vJzik1TS4LqkLv0LL5bod7xD0eyX6K2CgGQpUTAhD4M/edit?usp=sharing

ห้องประชุม ZOOM

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82053083820?pwd=VUh4Ukw4c0U4QlBwTjZzWkd3WGU5QT09

Meeting ID: 820 5308 3820

Passcode: 639506Copyright 2019 Sustainable Environmental City. All right reserved.